Mustafa DAYIOĞLU

İş Deneyimi

Kasım 2014 - : TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürlüğü

Şubat 2013 - Kasım 2104: Güvenli Mikro SD Platformu Geliştirilmesi

Görev: Micro SD kart donanımının T.C. Elektronik Kimlik Kartında kullanılan milli olarak TÜBİTAK – BİLGEM tarafından geliştirilen UKTUM akıllı kart tüm devresi ile birleştirilerek Milli Güvenli SD Platformunun geliştirilmesi.

Bu kapsamda yarı mamul olarak geliştirilen Milli Güvenli Micro SD Kart Platformu üçüncü parti firmaların da güvenli veri depolama ve haberleşme ürün ve çözümlerinde güvenlik bileşeni olarak da kullanılabilmektedir.

Şubat 2012 - Kasım 2014: Sanayileştirme ve Teknoloji Transfer Yönetim Sorumlusu (T.C. Kimlik Kartı)

Görev: T.C. Kimlik Kartı projesi tarafından üretilen çıktıların sahada yaygınlaştırılması ile ilgili kurumların e-kimlik kartına geçişlerinin sağlanması, ilgili kurumlar ve kuruluşlar için yeni iş modellerinin ve entegrasyon çözümlerinin oluşturulması.

Mart 2011 – Şubat 2012 : Stratejik Yönetim İşletim Sorumlusu ( Stratejik Pazar Geliştirme )

Görev: Ülkemizin ihtiyaçlarına ve TÜBİTAK’ın vizyonuna uygun şekilde bilgi güvenliği alanında yeni teknolojik iş alanlarının bulunması. Bu alanlara uygun AR-GE çalışmalarının planlanması ve sonuçlarından elde edilen çıktılarla yeni iş ve gelir modellerinin oluşturulması.

Bu çalışma kapsamında stratejik pazar fikirleri üretilmesi süreci, geliştirilecek stratejik pazarlarla ilgili olarak fizibilite analizleri, ulusal iş modeli oluşturulması, jenerik ürün/çözüm oluşturulması, oluşturulan çözümün konumlandırılması, pazarlama ve gelir modeli oluşturulması, pazar geliştirilmesi aşamasında yol haritası çıkartılıp gerekli faaliyetlerin koordinasyonu gerçekleştirilmesi ile ilgili işler yapılmıştır.

Ulusal Enerji Sistemleri Güvenliği başlığı standart projelerin stratejik Pazar dönüştürülmesi kapsamında fizibilite analizi raporu hazırlanmıştır. Bu raporda TÜBİTAK-BİLGEM bünyesindeki birikimi ile birlikte ulusal iş modeli, ürün / çözüm modeli, pazarlama ve gelir modeli ile ilgili yol haritası belirlenmiştir.

Ağustos 2004 – Mart 2011: İş Geliştirme Sorumlusu, Sistem Güvenlik Çözümleri Sorumlusu

Görev: Bilgi Sistemleri Güvenliği (BSG) için müşteri gereksinimlerini çıkartmak, müşteriye sunulacak çözümü koordine edilip projelendirilmesi, projelendirilmiş işlerin iş geliştirme süreçlerinin, tedarik ve finansal yönetim süreçlerinin yönetilmesi.

Ağustos 2001 – Ağustos 2004: Sistem Güvenlik Çözümleri Sorumlusu

Görev: Sınır Güvenliği Sistemleri (Güvenlik duvarı, IPSEC, Saldırı Tespit Sistemleri, VPN vb.) kapsamında kurumsal çözümlerin geliştirilmesi.

BAŞARILAR

Stratejik Pazar Geliştirme

 • Milli Siber Güvenlik Ekosistemi İş Modelinin Geliştirilmesi (2015 - )
 • T.C. Elektronik Kimlik Kartının Yaygınlaştırması (2012 - 2014)
 • Ulusal Enerji Sistemleri Güvenliği (2011 - 2012)

İş Birliği Protokolleri

 • TÜBİTAK – EGM Siber Suçlarla Mücadele İş Birliği (2015)
 • TÜBİTAK – YÖK Bilgi Sistemleri İş Birliği (2009)
 • TÜBİTAK – SGK Bilgi Güvenliği İş Birliği (2008)
 • TÜBİTAK – Sayıştay Başkanlığı Bilgi Güvenliği İş Birliği (2007)

Geliştirilen Ürünler ve Servisler

 • Yeni Nesil Katma Değeli Siber Güvenlik Hizmet Portföyü (2015 - )
 • Bulut Bilişim ve Mahremiyet Servisleri Hizmet ve İş Modeli (2015 - )
 • Milli Güvenlik Mikro SD Platformu ve Uygulama Servisleri (2012 - 2014)
 • Milli Güvenlik Duvarı (GDYS) Tasarımı ve İş Modeli (2005 – 2011)
 • Kimlik ve Erişim Yönetimi Ürün ve Hizmet Tasarımı (2008)
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri (2006)
 • Bilgi Sistemleri Güvenliği Hizmetleri ve İş Modeli (2004)

Geliştirilen Projeler

 • Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi (2016)
 • Bulut Bilişim Güvenli Katman Projesi (2016)
 • Ulusal Siber Tehdit Gözetleme Sistemi Yazılımı Projesi (2016)
 • 2016 – 2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Projesi (2015)
 • Veri Kaçağı Önleme Sistemi Yazılımı Projesi (2015)
 • Milli Güvenli Mikro SD Platformu Projesi (2013)
 • T.C. Kimlik Kartının Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi (2012)
 • Yüksek Öğretim Kurulu Bilgi Sistemleri Modernizasyonu Projesi (2010)
 • TÜBİTAK – Başkanlık Donanım Yenileme Projesi (2010)
 • EPDK Bilgi Sistemleri Projesi
 • Vodafone Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Projesi (2009)
 • Credit Europe Bank NV Bilgi Güvenliği Projeleri (2008) – Yurt Dışı İş Geliştirme
 • TÜBİTAK – Başkanlık Bilgi Sistemleri Projesi (2006)
 • RTUK Projesi (2006 ve 2009; bu projede sadece sistem tasarımı ve tasarıma konu olan cihazların tedariki gerçekleştirildi.)
 • Güvenlik Testi ve Danışmanlığı Projeleri (2004 – 2011)
 • Kamu Kurumları, Özel Sektör, TSK

KABİLİYETLER

Yönetim ve Organizasyon (Örgüt Teorileri, Yenilik Yönetimi, Girişimcilik, İş Modeli Yeniliği vb.)

Proje Yönetimi (PMP, Yalık ve Çevik Yöntemler vb.)

Sistem ve Güvenlik Mühendisliği (SySML, NIST SP 800-160 vb.)

Nesne Tabanlı Modelleme ve Tasarım (UML tabanlı modelleme araçları)

Nesne Tabanlı Programlama (C++ geliştirme araçları)

Bilgi Güvenliği Standartları (ISO 27001, ISO 25001, COBIT, ITILv3)

Ağ Protokolleri (Dinamik yönlendirme protokolleri, mobil ağlar)

Güvenlik Duvarları (Güvenlik Duvarları, Kayıt Yönetim Sistemleri, Saldırı Tespit Sistemleri, Kimlik Yönetim Sistemleri, Yetkilendirme Yazılımları vb.)

Ağ Cihazları (Cisco, Juniper, HP, Extreme, 3Com yönlendiriciler ve anahtarlar vb.)

Donanım Sistemleri (HP/IBM/DELL Blade Sunucuları, EMC/IBM/HP/Hitachi Disk Sistemleri, ESX / XEN sanallaştırma yazılımları vb.)

Yazılım Servisleri (Microsoft Aktif Dizin, Open LDAP, Qmail, NFS, SAMBA vb.)

İstatistiksel Veri Analiz ve Model Geliştirilmesi (SPSS, AMOS vb.)

EĞİTİM

2006- …. İTÜ İşletme Mühendisliği, Doktora

Tez Konusu: ARGE faaliyetlerinin ticarileştirme performansı ile iş modeli yeniliği ve örgütsel çeviklik arasındaki ilişkinin modellenmesi

2001-2006 İTÜ Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans

Tez Konusu: Tasarsız Ağlarda Güvenlik - Anonimliğin Sağlanması

1999-2004 İTÜ İşletme Mühendisliği, Lisans (Çift Anadal Programı)

1996-2001 İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Lisans

1992-1995 İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Yabancı Dil: İngilizce (KPDS 74)

İLGİ ALANLARI

Model Uçak/Drone Kullanımı, Okuma ve Düşünce Grupları

spnsr
 • Ana Sponsor

 • Etkinlik Sponsorları

 • Destek Sponsoru
 • Basın Sponsorları

 • Destekleyen Kuruluşlar

org
Organizasyon:

SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No:3/16 Öveçler - ANKARA
Tel: 0 312 479 91 03 - Fax: 0 312 479 91 32 www.semor.com.tr

copyright
yhlogo