İsmail KÜÇÜKKÜLAHLI

1986 yılından bu tarafa yazılım ve yazılım projeleri geliştirmektedir.

1994'te Sağlık Ocağı, 1995'te hastane bilgi sistemleri geliştirmeye başlamıştır.

HBYS'de Türkiye'nin önde gelen firmalarında geliştirici/yönetici olarak görev almıştır. Yurt içi ve yurt dışında bir çok HBYS geliştirilmesinde yer almıştır.

2006 - 2012 yılları arasında TİTUBB'u geliştirmiş ve yönetmiştir. Geliştirdiği TİTUBB halen dünyadaki en büyük tıbbi cihaz bilgi bankasıdır. Aynı yıllarda Tanı İlişkili Grupların Türkiye şartlarına uyarlanması, sağlıkta maliyet muhasebesi, SUT maliyet muhasebesi projelerini yürütmüş, tıbbi cihazların fiyatlarının şeffaf hale getirilmesini sağlamıştır. Geliştirdiği Terminoloji Manager ile sağlık konusundaki kavram ilişkilerini ve kavramlarla ilgili tüm bilgileri toparlamaya çalışmıştır. EKAP'ın tıbbi cihaz alımları ve e-Ihaleye geçilmesinde, ürün sayısallaştırılması, fiyat karşılaştırılması, ürün karşılaştırılması, elektronik tekliflerin verilebilmesi ve SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafında elektronik verilerin değerlendirilmesi konularında proje oluşturulması ve yürütülmesinde KİK yüklenici tarafında yöneticilik yapmıştır.

Radyoloji raporlarını okuyup metinlerden sonuç koduna ulaşma konusunda (NLP, Text Mining) projesinde yöneticilik yapmıştır. 2009 da Özel Sigortalara Sağlık Ödeme Sistemi yazılımı geliştirmiştir. 2013 yılında ERP Framework ve ERP geliştirmek amacıyla Venut'u iki ortak ile kurmuştur. Geliştirdiği ERP Framework ile çeşitli fabrikalarda kurulum süreçlerini yönetmiştir.

ERP temelli HBYS'nin alt yapılarını geliştirmiş ve bu alt yapı ile sağlık ödeme sistemini ülkemizde ilk defa ERP temelli olarak uygulamaya başlamıştır.

Venut'un 2016 yılında Kalem Grup'a katılmasıyla, grubun yönetim kurulu üyeliğini ve arge yöneticiliği yapmaktadır.

spnsr
  • Ana Sponsor

  • Etkinlik Sponsorları

  • Destek Sponsoru
  • Basın Sponsorları

  • Destekleyen Kuruluşlar

org
Organizasyon:

SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No:3/16 Öveçler - ANKARA
Tel: 0 312 479 91 03 - Fax: 0 312 479 91 32 www.semor.com.tr

copyright
yhlogo