Doç. Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden şeref listesinde mezun olmuştur. 20 yıla yakın profesyonel iş hayatında bulunan Özbilgin, özel ve kamu kuruluşlarında Bilişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve İş Geliştirme alanlarında önemli görevler yapmıştır. Akademik çalışmalarına devam ederek 2012 yılında Doçent olan Özbilgin, THK Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü gibi üst düzey idari görevleri yerine getirmiştir. Daha sonra ülkemizin en büyük yazılım şirketi ve entagratörlerinden biri olan HAVELSAN'da çalışmaya başlamış, burada ArGe, Teknoloji Yönetimi, İnovasyon, Ürünleşme ve Üniversite-Sanayi İşbirliği gibi konulardan sorumlu Teknoloji ve Akademi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

ISACA Başkanı, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı, ISSA YK Üyesi olarak bilişim ve siber güvenlikle ilgili STK'larda görev alan Özbilgin, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Kamu ilişkilerini yürütmüş ve Türkiye’yi temsil etmiştir. Kendi alanında Türkiye’de ilk ve tek olan konferansların oluşmasında görev almış, bu etkinliklere Başkanlık etmiştir. Kendisi özellikle yönetim bilişim sistemleri, siber güvenlik, BT denetimi, e-devlet ve e-dönüşüm gibi konularda çalışmakta olup, birçok ulusal ve uluslararası etkinliklerde konuşmalar yapmış, yayınlar hazırlamış, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlara danışmanlık yapmıştır.

spnsr
  • Ana Sponsor

  • Etkinlik Sponsorları

  • Destek Sponsoru
  • Basın Sponsorları

  • Destekleyen Kuruluşlar

org
Organizasyon:

SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No:3/16 Öveçler - ANKARA
Tel: 0 312 479 91 03 - Fax: 0 312 479 91 32 www.semor.com.tr

copyright
yhlogo