Murat TUNÇEL

Türkiye İstatistik Kurumu
Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Teknikler Araştırma Şube Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2003 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü Denizli Bölge Müdürü, 2005-2006 döneminde Pamukkale Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde misafir öğretim üyesi, 2009 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanı, 2011 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

'Entropi Durağanlığına Dayalı Kümeleme Analizi ve Türkiye için Bölge Modelleri' konusunda DİE uzmanlık tezi hazırladı.

Ayrıca coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, örüntü tanıma, bulanık mantık, yapay sinir ağları konularında çalışmaları bulunmaktadır.

05.10.2012 tarihli Karar ile Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı'na atanmıştır.

spnsr
  • Ana Sponsor

  • Etkinlik Sponsorları

  • Destek Sponsoru
  • Basın Sponsorları

  • Destekleyen Kuruluşlar

org
Organizasyon:

SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No:3/16 Öveçler - ANKARA
Tel: 0 312 479 91 03 - Fax: 0 312 479 91 32 www.semor.com.tr

copyright
yhlogo