Katılımcı Listesi

Katılımcı Kurum listesi
30 Ekim tarihiyle güncellenmiştir
Katılımlar 6 Kasım tarihine kadar devam edecektir

Adli Sicil Genel Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Atatürk Orman Çiftliği

Bilgi Teknolojileri Kurumu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mdürülüğü

Emniyet Genel Md Bim

Gençlik ve Spor Bakanlığı

İzmir Ticaret Odası

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Türk Türk Dil Kurumu

Türk Patent Enstitüsü

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Yök

Intel

11880-Bn Telekom

Asus

Avea

Bitnet

İde Danışmanlık

Luca

Preton

Softtech

Talya Bilişim

Yeni Hayat