Dr. Emin BANK

1959 Trabzon doğumludur. Lise eğitimini Kuleli Askerî Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Kara Harp Okulu ve Harita Yüksek Teknik Okulu’nda tamamladıktan sonra 1982 yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Yüksek Lisans ve Doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında tamamladıktan sonra 1980-2000 yılları arasında Harita Genel Komutanlığında 20 yıl boyunca hizmet vermiş ve ardından kendi isteği ile Yarbay rütbesinde emekli olmuştur.

2000-2007 yılları arasında özel sektörde Intergraph, İşlem ve Netcad firmalarında Teknik Müdür ve Projeler Koordinatörü olarak, 2007-2010 yıllarında İçişleri Bakanlığında ve 2009-2011 yıllarında da TÜBİTAK’da  Coğrafi Bilgi Sistemi ve e-Devlet Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2011-2013 yıllarında TÜBİTAK UZAY’da Enstitü Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Nisan-2013 tarihinde ise TÜBİTAK’tan kendi isteği ile emekli olarak Netcad Yazılım firmasında Kurumsal Temsilci olarak görev yapmaya başlamıştır.

Görev aldığı önemli projeler:

  • Yaygın teşkilata sahip büyük e-devlet projelerinden TAKBİS-1 (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi)  projesinin kadastro alanında proje yöneticiliği,
  • TAKBİS-3 Projesi Teknik Danışmanlık Proje Yöneticiliği,
  • İçişleri Bakanlığının merkez birimlerinin, tüm valilik ve kaymakamlıkların ve bütün il özel idarelerinin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapmasını sağlamak üzere yürütülen e-içişleri  projesinde proje izleme ve değerlendirme yürütücülüğü
  • Yaygın teşkilata sahip İçişleri Bakanlığının tüm valilik ve kaymakamlıklar için karar destek sistemi amacıyla ortaya konan “ İl Envanter Modernizasyonu, Mülki İdare Karar Destek Sistemi” proje yürütücülüğü
  • GÖKTÜRK-2 Uydu Projesinden sorumlu Enstitü Teknik Müdür Yardımcılığı
spnsr
  • Ana Sponsor

  • Etkinlik Sponsorları

  • Destek Sponsoru
  • Basın Sponsorları

  • Destekleyen Kuruluşlar

org
Organizasyon:

SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Kabil Cad. No:3/16 Öveçler - ANKARA
Tel: 0 312 479 91 03 - Fax: 0 312 479 91 32 www.semor.com.tr

copyright
yhlogo